Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế như việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững, hiệu quả sử dụng chưa cao. Công tác quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị, rác thải khu vực nông thôn, khu công nghiệp còn hạn chế. Tình trạng xâm nhập mặn gây hại ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền trung có chiều hướng gia tăng…

Thực tế cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường.

Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đề ra, đến năm 2030, đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho hiện tại và tương lai
Ảnh minh họa
 

Để thực hiện được, ngay từ bây giờ chúng ta cần chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, phải tăng cường giám sát, công khai đầy đủ, kịp thời thông tin và nâng cao chất lượng môi trường không khí, có biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, xử lý rác thải ở các đô thị, khu vực đông dân cư. Cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn. Tiếp tục bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng rừng và tăng độ che phủ rừng, nhất là duy trì độ che phủ rừng đầu nguồn, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học…

Hằng Nga