Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đặt mục tiêu đạt xã nông thôn mới vào năm 2024; đến năm 2025, giá trị sản phẩm/ha đất canh tác đạt 102 triệu đồng, thu nhập bình quân người dân đạt 51,3 triệu đồng...

Trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Phúc Khánh gặp không ít khó khăn, đó là xã vùng 3, đời sống của đa số người dân còn thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều... nên việc phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Phát động các phong trào thi đua, đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi nhanh vào cuộc sống
Ảnh minh họa

Theo đồng chí Hoàng Hồng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Khánh, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai nghị quyết không được tổ chức trực tiếp đến toàn thể đảng viên, mà phải thông qua các bí thư chi bộ. Dịch Covid-19 cũng tác động tiêu cực đến thực hiện các mục tiêu của nghị quyết, đặc biệt là tiêu chí hộ nghèo, thu nhập. Tuy nhiên, dù khó khăn, nhưng Đảng ủy xã vẫn quyết tâm nâng cao vai trò lãnh đạo, thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả.

Để nghị quyết đến với Nhân dân, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Hằng tuần, UBND xã xây dựng các bài viết liên quan đến chủ trương, chính sách và nghị quyết để tuyên truyền cho Nhân dân. Bên cạnh đó, xã khai thác hiệu quả vai trò của mạng xã hội để thông tin các hoạt động của địa phương, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa…

 

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát những định hướng, chủ trương của Huyện ủy để vận dụng vào tình hình thực tế của xã, nêu cao tính đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo và chỉ đạo; phân công các đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn tham gia họp với từng chi bộ để triển khai các nhiệm vụ nhằm tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, toàn diện, đồng thời dự báo những khó khăn, thách thức để đề ra các giải pháp phù hợp.

Trong triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Phúc Khánh chú trọng hướng về thôn, bản, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời nắm dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức hội và đoàn thể thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên và tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phòng, chống dịch Covid-19.

Với mục tiêu đưa nghị quyết đến với mỗi người dân, xã Phúc Khánh đã phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xã tăng cường vận động quần chúng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...

Hồ Nhi