Sáng nay 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Theo công bố, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, hội nghị đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Trong số này 13 người đạt số phiếu 100%, 1 người đạt số phiếu 98%, gồm: Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII; Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII; Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII; Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Ngô Hạnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên; Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Lương Văn Thức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái; Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ; Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái.

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được 100% Ủy viên Ban Chấp hành tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
Với 100% phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy được giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 ủy viên; ông Nguyễn Minh Toàn được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Trang