Hội Nông dân tỉnh Thái Bình hiện có gần 310.000 hội viên, chiếm gần 78% trong tổng số hộ nông dân. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp hội và các hội viên.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nông dân.

Nông dân Thái Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nông dân Thái Bình sôi nổi tham gia. 

Các cấp hội đã phối hợp với các ngân hàng tín chấp cho hàng chục nghìn hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức cung ứng phân bón trả chậm, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, đào tạo nghề cho nông dân...

Tại huyện Hưng Hà, các hội viên nhiệt tình hưởng ứng với những phần việc, công trình cụ thể, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Trần Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà cho biết: Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện với tư duy dám nghĩ dám làm đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, tích tụ ruộng đất, hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhiều hội viên ngày càng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chú trọng đầu tư phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, dưa lưới, chăn nuôi con đặc sản như nhím, lợn đen... mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình hội viên.

Hội Nông dân huyện đã tín chấp với các ngân hàng hơn 153 tỷ đồng cho hơn 4.000 gia đình hội viên vay phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt cán bộ, hội viên về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi thủy sản.

Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lồng ghép với xây dựng nông thôn mới. Chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường nhằm nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong khi đó, những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Vũ Thư ngày càng gia tăng. Hàng năm, Hội Nông dân huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Trong 5 năm 2015 - 2020, các cấp hội đã tổ chức trên 1.700 lớp tập huấn, hội thảo, tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi cho trên 150.000 lượt hội viên. 100% cơ sở hội thực hiện tốt các văn bản ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội về cho vay hộ nghèo, quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số dư hơn 2,9 tỷ đồng cho 88 hộ vay ở 8 xã đầu tư thực hiện các dự án nuôi bò và nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm dần qua các năm, đời sống ngày càng được nâng lên.

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân huyện có 33 tập thể, 68 cá nhân được khen thưởng.

Minh Phúc