UBND tỉnh nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 368/KH-UBND triển khai các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 gồm: Xây dựng và nhân rộng đạt tối thiểu 10 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

Tỉnh sẽ tổ chức tối thiểu 10 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi. Mục tiêu hàng Việt Nam chiếm tối thiểu 30% tại các hội chợ trên địa bàn…

Nghệ An đặt mục tiêu hàng Việt chiếm tối thiểu 30% tại các hội chợ
Nghệ An đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 gồm: Xây dựng và nhân rộng đạt tối thiểu 10 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; các doanh nghiệp trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, sức cạnh tranh hàng sản xuất.

Xây dựng và triển khai các chương trình, chuyên đề truyền thông, thông tin về sản phẩm, hàng hóa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 

Xây dựng và nhân rộng mô hình về Điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thành chuỗi cung ứng bền vững, nhằm gắn kết các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp phân phối, tạo thuận lợi trong khâu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa.

Tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt” về nông thôn, miền núi. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, nhất là Trung tâm thương mại, chợ hiện đại, siêu thị, mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại các khu tập trung đông dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu; tổ chức các gian hàng giới thiệu hàng Việt là đặc sản, sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp trong tỉnh tại các Hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tổ chức tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Triển khai thực hiện Chương trình khuyến công của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của địa phương, các sản phẩm của làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh được tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng, miền trên cả nước…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.

Lê An