Theo đề án phát triển thị trường trong nước gồm 4 nhóm nhiệm vụ chính cần thực hiện: thông tin truyền thông; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Mục tiêu tổng quát, giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi: “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, đồng thời lồng ghép vào chương trình hành động hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu trên 85% hàng Việt có mặt tại các kênh phân phối hiện đại
Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng Việt

Bên cạnh đó chương trình này còn nhằm giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại  thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử ...) và trên 80% các phương tiện truyền thông phân phối (chợ, cửa hàng tạp hóa, ...); 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước.

 

Trên 90% người dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến chương trình Nhận hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Trên 90% doanh nghiệp biết đến phong vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia Phong trào này.

Ngoài ra, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) có chuyên mục “Tự  hào hàng Việt Nam "," Tinh hoa hàng Việt Nam " thường xuyên tuyên truyền, quảng bá.

100% các tỉnh và thành phô trực thuộc trung ương hỗ trợ kết nối cung cấp cho  sản xuất đối tượng, kinh doanh hàng Việt Nam; 100% các tỉnh, thành phố nhân rộng được mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

Đồng thời, 100% bộ, ngành và xây dựng địa chỉ được phân phối chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước.

Bài ảnh Bảo An