Hình thành các vùng chuyên canh xuất khẩu, đạt giá trị cao

Đánh giá về thế mạnh của Xuân Lộc trong xây dựng NTM kiểu mẫu, trong chuyến về làm việc tại Xuân Lộc, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương nói: “Tôi thật sự ấn tượng về đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường nông thôn sạch đẹp mà không để nợ xây dựng cơ bản của Xuân Lộc. Điểm nổi bật của địa phương là thu hút được nông dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả. Có nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, chi phí thấp nhưng rất phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Nhiều mô hình hay, sáng tạo".

Mô hình điểm huyện NTM Xuân Lộc: Nhiều mô hình hay, sáng tạo
Các hợp tác xã được thành lập liên kết với nông dân sản xuất sạch với đầu ra ổn định.

Trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã huy động được trên 23 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách chỉ hơn 11%, còn lại là nguồn vốn xã hội (hóa gần 90%).

Đặc biệt, huyện có 91,3% trường đạt chuẩn quốc gia, cao nhất so với các huyện trong tỉnh. Toàn huyện cũng đã thực hiện 1.179 công trình xã hội hóa về giao thông, điện với tổng mức đầu tư gần 798 tỷ đồng.

Đây cũng là những mục tiêu huyện Xuân Lộc luôn đặt lên hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp của huyện đã hình thành các vùng chuyên canh có khả năng xuất khẩu, đạt giá trị cao như vùng sản xuất xoài 1,4 ngàn ha, hồ tiêu 2,2 ngàn ha, 1,4 ngàn ha chôm chôm, 500 ha thanh long ruột đỏ...

Toàn huyện có trên 7 ngàn ha canh tác ứng dụng hệ thống tưới nước, bón phân tự động; hầu hết các xã đều có mô hình ứng dụng công nghệ cao, như nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trong 10 năm xây dựng nông thôn mới không ngừng tăng lên, từ 19 triệu đồng/người vào năm 2010, lên gấp 3 lần vào ngoái.

Nhưng cùng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển đổi sản xuất khi xây dựng nông thôn mới, những vùng đất bỏ hoang như đồi Sabi đã thành vùng chuyên canh cho thu nhập cao. Các hợp tác xã được thành lập liên kết với nông dân sản xuất sạch với đầu ra ổn định.

 

Xây dựng nông thôn mới “không có điểm dừng”

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai với nhiều chỉ tiêu cao hơn hẳn mặt bằng chung cả nước.

Trong đó, Xuân Lộc là một trong 4 huyện được chọn xây dựng mô hình điểm về huyện NTM kiểu mẫu của cả nước vào năm 2025.

Hiện Xuân Lộc đang tập trung mọi nguồn lực triển khai đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, phấn đấu về đích đúng hoặc sớm hơn so với mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của Xuân Lộc khi đó sẽ đạt khoảng 83 triệu đồng/người/năm.

Theo đề án, Xuân Lộc sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Nâng cấp một số tuyến đường lớn và duy tu, sửa chữa các tuyến đường ngõ xóm. Việc tiếp tục đưa điện lưới đến các vùng sản xuất được quan tâm, địa phương còn khuyến khích người dân làm điện mặt trời tại khu dân cư nông thôn ở xã Xuân Định.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, Xuân Lộc cần tập trung chỉ đạo hoàn thiện các chỉ tiêu NTM kiểu mẫu trên cơ sở những kết quả của NTM nâng cao.

Đồng thời duy trì những kết quả một cách xuyên suốt, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo từng cấp; phân công trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận chuyên môn. Trong đó, địa phương cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống, các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự...

Địa phương đã bám sát nội dung đề án để đặt ra những mục tiêu cụ thể về tăng thu nhập người dân, tăng giá trị sản xuất. Để tiếp tục đà phát triển, phấn đấu đưa các nông sản vào chuỗi liên kết, có doanh nghiệp là đầu tàu, phát triển hợp tác xã để tập hợp nông dân, tiếp tục nhân rộng mô hình NTM sinh thái…”.

Thanh Thủy
Ảnh: Hồng Hạnh