Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đặng Văn Châu; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Mùa A Trừ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bùi Xuân Thu đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đã thay mặt UBND tỉnh triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Hội nghị này không chỉ đơn thuần là một Hội nghị chỉ phổ biến về các chính sách, mà Hội nghị hôm nay là một trong những hành động cụ thể của các đồng chí trong tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND muốn truyền đến toàn thể Hội nghị một thông điệp về một ý trí, khát vọng, mục tiêu mà trong thời gian tới tỉnh ta cần đạt được, từ đó để các đại biểu nắm, đồng thuận và cùng hành động để đạt được mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và là nền tảng trong kinh tế của tỉnh sau này...

Lai Châu triển khai các Nghị quyết về phát triển nông-lâm-nghiệp giai đoạn 2021 – 2025
 Các vị lãnh đạo tỉnh Lai Châu chủ trị Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi tập trung vào các nội dung như: Trình tự thủ tục hỗ trợ; các đơn vị đầu mối làm thủ tục, hồ sơ; xây dựng trang web cung cấp thông tin mặt hàng, sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh; việc hỗ trợ chăn nuôi nhỏ lẻ; phương thức hỗ trợ giống, định mức, quy trình kỹ thuật, hỗ trợ đất đai, hỗ trợ vay vốn tín dụng ngân hàng...

 

Sau khi nghe các ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi và trả lời làm rõ các nội dung được hỏi như: UBND tỉnh sẽ giao cho cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục triển khai thực hiện chính sách, đặc biệt sẽ phân cấp cho các huyện để tạo thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Việc xây dựng trang web cung cấp thông tin mặt hàng, sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh, UBND tỉnh sẽ giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu. Đối với chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu muốn được hỗ trợ thì phải thực hiện liên kết lại với nhau thì sẽ được hỗ trợ theo chính sách bởi chính sách nhằm khuyến khích liên kết để phát triển chăn nuôi tập trung...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao chất lượng chuẩn bị Hội nghị của cơ quan tham mưu, của báo cáo viên triển khai các chính sách và sự có mặt, cũng như chất lượng các ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định, các ý kiến tại Hội nghị là cơ sở để tỉnh hoàn thiện việc ban hành hướng dẫn triển khai, đảm bảo chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ gia đình tại Hội nghị sẽ là hạt nhân để lan tỏa chính sách của tỉnh đến với các giai tầng, đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

Nhấn mạnh lại ý nghĩa của các Nghị quyết khi ban hành nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với liên kết và bao tiêu sản phẩm. Các chính sách tỉnh ban hành trước đây chỉ tập trung vào hỗ trợ kinh tế hộ gia đình, nhưng Nghị quyết lần này tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nhóm hộ. Các hộ gia đình muốn hưởng chính sách hỗ trợ cao hơn thì phải nâng cấp lên thành tổ hợp tác và nhóm hộ; cùng tham gia, liên kết, hỗ trợ, trao đổi với nhau các tri thức về thâm canh, về ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo sự gắn kết để cùng phát triển. Trong Nghị quyết cũng hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP vì thực tiễn thời gian vừa qua việc phát triển các sản phẩm này đã phát huy hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới mỗi xã phải phấn đấu xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP... - Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Quang Sơn