Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban Phát triển năng lực (Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản) và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI tăng cường chia sẻ kiến thức và các thông lệ tốt, mang tính phổ quát, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và đào tạo về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững theo Mô hình kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của INTOSAI, hướng tới xây dựng một tổ chức với những thành viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng phó với những thách thức, những vấn đề mới nổi trong khu vực và trên thế giới.

Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Ảnh minh họa
 

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động tìm kiếm, trao đổi với các đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy chất lượng việc thực hiện các hoạt động của ASOSAI như hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế uy tín đến từ Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán Nhà nước Indonesia và Kiểm toán Nhà nước Malaysia đối với cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mekong tại khu vực Đông Nam Á...

Với nỗ lực thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội, đồng thời nhận thức sâu sắc tình trạng nước biển dâng cao, xâm nhập mặn và chất lượng nguồn nước đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu vực sông Mekong nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nói riêng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác với chủ đề Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững với sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, Kiểm toán Nhà nước Myanmar.

Đến nay, 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đã hoàn thành báo cáo kiểm toán của từng quốc gia và đang phối hợp tổng hợp các kinh nghiệm rút ra của cuộc kiểm toán hợp tác để chia sẻ với các SAI thành viên ASOSAI tại Đại hội ASOSAI 15.

Hằng Nga