Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, KTS Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN Thừa Thiên Huế đã có những chia sẻ trên trang thông tin Sở KH&CN của tỉnh, trong đó đề cập một số kết quả mà tỉnh đạt được trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) thời gian qua.

Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp

Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh đã sớm ban hành các kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844 ) và gần đây UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Cố đô Khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Đề án 844, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh phát triển đã thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động KNĐMST, đặt biệt là nâng cao tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, một số ý tưởng khởi nghiệp đã hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp và đang hoạt động hiệu quả.

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN trong việc về định hướng để xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn, với mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động KNĐMST của tỉnh; tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới...

Trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam về triển khai chương trình hỗ trợ đồng hành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế.

Đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương trong khuôn khổ hợp tác chiến lược của Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (SVF) giai đoạn 2016-2019, tỉnh Thừa Thiên Huế được SVF đánh giá là địa phương có sự tăng trưởng nhanh, đã đạt được giai đoạn 1 “Xây dựng cộng đồng và các thành tố của hệ sinh thái” và giai đoạn 2 “Nâng cao năng lực các thành tố trong hệ sinh thái”…

Qua đó đã giúp các hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 5 năm qua có nhiều khởi sắc, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các trường đại học, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hoạt động KNĐMST đã tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tạo cú hích lớn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp mạnh dạn đề xuất, xây dựng các dự án, hoạt động khởi nghiệp thông qua các chương trình, diễn đàn KNĐMST của tỉnh.

Kết quả các cuộc thi vùng và khu vực đều đạt giải cao và có khả năng tham gia vào thị trường. Với những chính sách, kế hoạch sớm và thiết thực, bám sát tinh thần của Đề án 844 đã giúp hoạt động hỗ trợ KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến nhiều ban, ngành, cũng như các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh.

Hệ sinh thái KNĐMST là mô hình mà ở đó huy động được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, các dự án khởi nghiệp nhằm giúp các ý tưởng được phát triển đúng hướng, có khả năng thương mại hóa, thành lập doanh nghiệp có chất lượng và và số lượng ngày càng cao, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn được Thừa Thiên Huế ưu tiên thúc đẩy

Hình ảnh tại Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Góp phần không nhỏ đưa kinh tế phát triển

Cũng theo Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng, từ năm 2016 đến nay, hầu hết các thành tố trong hệ sinh thái KNĐMST đã được định hình và có nhiều đóng góp cho sự thúc đẩy hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh.

 

Về hoạt động thông tin, tuyên truyền về KNĐMST: Đã xây dựng Cổng thông tin KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế để tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp, các sự kiện về khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh,...

Sở KH&CN phối hợp với các cơ quan truyền thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các CLB khởi nghiệp,.. cùng đồng hành giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá thông tin về KNĐMST trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng KNĐMST: Tham mưu phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Duyên hải miền trung và Tây Nguyên năm 2018, chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp tổ chức hành trình chuyến xe khởi nghiệp nhằm hưởng ứng Ngày hội KNĐMST Quốc gia năm 2018, 2019.

Tham mưu tổ chức tham gia Ngày hội KNĐMST vùng hằng năm do Bộ KH&CN tổ chức, qua đó đã hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội giới thiệu, trao đổi, chia sẻ, kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường để liên kết phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thời gian đến.

Về tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST: Đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn KNĐMST, đặc biệt là Diễn đàn KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, đã kết hợp công bố Đề án Cố đô Khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Tổ chức các hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về KNĐMST,… qua đó đã đề xuất các giải pháp, chương trình hành động để xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNĐMSTtrên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Về triển khai và tổ chức các cuộc thi KNĐMST: Đã tổ chức các cuộc thi KNĐMST cấp tỉnh, cấp cơ sở: Sở KH&CN chủ trì tham mưu tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; Đại học Huế chủ trì tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong giảng viên, sinh viên; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp; một số trường đại học, cao đẳng cũng tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên.

Qua đó, xem xét trao 32 giải thưởng cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển nhất, đặc biệt năm 2019, 2020 các doanh nghiệp đã quan tâm, hưởng ứng tham gia tặng thêm 08 giải thưởng cho các ý tưởng dự án dự thi. 

Đã giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh tham gia và đạt giải cuộc thi khởi nghiệp vùng Bắc Trung bộ tổ chức tại Nghệ An với 01 công ty đạt giải nhất và 01 công ty đạt giải 3; 04 doanh nghiệp, nhóm cá nhân đạt giải thưởng cuộc thi Vùng duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên tại Huế…

Về triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: Sở KH&CN phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các khóa tập huấn liên quan đến hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, như nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia cố vấn khởi nghiệp, tài chính trong khởi nghiệp, thiết kế truyền thông trong marketing cho các sản phẩm khởi nghiệp, kết nối khởi nghiệp,…

Đặc biệt trong năm 2020 và năm 2021, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 4 dự án KH&CN cho các ý tưởng khởi nghiệp đạt giải để cụ thể hóa ý tưởng thành sản phẩm thương mại hóa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động KNĐMST: UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm KNĐMST Thừa Thiên Huế (trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển). Đại học Huế đã thành lập Trung tâm KNĐMST; v.v...

Song song với việc xây dựng và phát triển để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm KH&CN của cả nước, KNĐMST luôn được chính quyền ưu tiên thúc đẩy phát triển với nhiều cơ chế, chính sách riêng. Nhờ đó mà thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều mô hình hỗ trợ khởi nghiệp được ra đời và hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ đưa kinh tế tiếp tục phát triển.

Minh Vy