Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đến nay, Hưng Yên là một trong 8 tỉnh, thành phố trong cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 huyện, thành phố được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh NTM trong năm 2020.

Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Theo số liệu của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, tính đến nay tỉnh đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. 4 huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM là huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người, tăng 3,6 lần so với năm 2011. Giá trị thu nhập bình quân đạt 202,5 triệu đồng/ha/năm; lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%; hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 2%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%; số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,7%…

Trong những năm tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, có 20 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên phấn đấu có từ một đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, 20% khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/năm. Cùng với đó, hộ nghèo giảm, giữ ổn định dưới 1%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; giá trị thu được bình quân/ha canh tác đạt 250 triệu đồng, diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản (lũy kế) đạt khoảng 22.000 ha…

Ngọc Trang