Tuần hàng Việt tại Công viên Thống Nhất lần này nằm trong chuỗi kế hoạch tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt TP. Hà Nội năm 2021 nhằm thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 8/10/2020 của UBND thành phố và Kế hoạch số 5599/KH-SCT ngày 10/12/2020 của Sở Công Thương Hà Nội về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP. Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 5679/KH-SCT ngày 15/12/2021 của Sở Công Thương và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở Công Thương Hà Nội đã liên tục triển khai những hoạt động, giải pháp thiết thực, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế.

Hơn 100 gian hàng tham gia Tuần hàng Việt Thành phố Hà Nội năm 2021
Khai mạc Tuần hàng Việt TP. Hà Nội tại công viên Thống Nhất
 

“Đẩy mạnh liên kết, thúc đẩy tăng trường, kích cầu tiêu dùng”; “Tích cực phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế”; “Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam”…. là những chủ đề của Tuần hàng Việt. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, nhiệm vụ của thành phố và ngành Công Thương, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP. Hà Nội và hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuần hàng Việt thu hút trên 100 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt, thuộc các nhóm ngành: hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ, sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp.

Bảo Anh