Tại hội thảo được tổ chức sáng 24/9, Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án sau khi tiếp thu ý kiến kết luận tại Hội thảo lần 1.

Hội thảo lần 2 Đề án 'Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030”
Ảnh minh họa

Các tham luận nhìn chung nhất trí cao với nội dung cơ bản của Đề án, đồng thời góp ý điều chỉnh lại tên gọi, bố cục Đề án và nội dung của từng bố cục, làm rõ thêm một số nội dung về sự cần thiết xây dựng Đề án, căn cứ xây dựng Đề án, nguồn kinh phí bảo đảm Đề án và các giải pháp thực hiện.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển tổng kết các nội dung đóng góp tại Hội thảo và yêu cầu Cơ quan Thường trực Tổ soạn thảo phối hợp với Phòng Quân huấn nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh lại bố cục, nội dung đề án để hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển thông qua theo đúng thời gian quy định.

 

Theo đó, điều chỉnh lại bố cục Đề án gồm 5 phần: Sự cần thiết xây dựng Đề án; Nội dung cơ bản của Đề án; Nhiệm vụ và phải pháp thực hiện Đề án; Tổ chức thực hiện Đề án; Và, đối tượng, phạm vi điều chỉnh và kinh phí thực hiện Đề án.

Đề án là đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường khả năng làm chủ vũ khí trang bị kĩ thuật và quan hệ quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong thời kỳ mới do đó yêu cầu nội dung cơ bản của Đề án phải làm rõ 4 vấn đề: đội ngũ giáo viên và học viên; chương trình đào tạo; cơ sở vật chất bảo đảm và hợp tác quốc tế; các giải pháp phải bám sát nội dung và mang tính chủ trương, khái quát...

Hải Văn