Lớp tập huấn này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan; làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Viện Chiến lược Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giới thiệu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung chính, Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tập huấn là Luật Cảnh sát biển Việt Nam xác định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chức năng của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển đã gửi một thông điệp quan trọng tới toàn thế giới. Thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, quyết tâm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

 
Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là công cụ sắc bén cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; bảo vệ tài nguyên, môi trường, tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu cảnh sát biển Việt Nam

Qua đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Tạo thuận lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân Việt Nam làm ăn hợp pháp trên biển; đồng hành cùng ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam và trên vùng biển quốc tế.

Hải Văn