Đoàn Việt Nam do Đại tá Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM WG Việt Nam làm trưởng đoàn, tham dự.

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN
Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN diễn ra hôm 25/10.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận việc triển khai kết quả Hội nghị ADMM-15 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) lần thứ 8, trong đó có việc xem xét đề xuất của Anh, Pháp, Canada, Liên minh châu Âu (EU) trở thành quan sát viên các Nhóm chuyên gia ADMM+; lắng nghe phía Brunei cập nhật về đề xuất của Nga và Nhật Bản tổ chức Cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

Hội nghị cũng thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM hẹp và Cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Australia và Hàn Quốc vào tháng 11/2021; nghe phía Brunei thông báo về việc xây dựng “Tài liệu chiến lược về tương lai của ADMM” và Kỷ yếu 15 năm ADMM.

 

Đồng thời thông báo về các hoạt động thời gian tới trong ADMM và ADMM+, bao gồm công tác chuẩn bị cho diễn tập Hải quân ASEAN-Nga do Indonesia và Nga đồng chủ trì.

Về phần mình, Đại tá Vũ Thành Văn đề nghị cần thống nhất cách thức triển khai quy chế quan sát viên Nhóm chuyên gia ADMM+ đối với các đối tác trên cơ sở Tài liệu khái niệm về Quan hệ đối ngoại của ADMM được thông qua tại Hội nghị ADMM-15 hồi tháng 6/2021.

Đại tá Vũ Thành Văn cũng thông báo về các hoạt động đa phương mà Việt Nam dự kiến chủ trì tổ chức trong thời gian tới, gồm Hội nghị ADSOM WG vào cuối tháng 11/2021 để thảo luận, xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai sáng kiến đặt Cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của quốc gia thành viên ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Kỳ họp lần thứ 15 Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình, dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tháng 12/2021.

Thái An