Toàn tỉnh đã triển khai 61 điểm cầu trực tuyến với trên 3.700 đảng viên tham gia học tập. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, công tác tổ chức, quản lý việc học tập tại các điểm cầu nghiêm túc, hiệu quả. Tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có điểm cầu nối tới các xã, cấp ủy chỉ đạo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến học tập tại các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Đây là đợt học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến có số lượng điểm cầu lớn nhất của tỉnh, thể hiện tinh thần khẩn trương, đổi mới trong công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hòa Bình: Triển khai 61 điểm cầu trực tuyến với trên 3.700 đảng viên tham gia học nghị quyết Đại hội Đảng
Ảnh minh họa

Nhận thức được tầm quan trọng và tinh thần khẩn trương, đổi mới của hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo, sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của hội nghị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ Đại hội XIII của Đảng trong tháng 7/2021.

 

Chia sẻ về việc tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới, đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII.

Cụ thể, với những đối tượng chưa được tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thì các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể, từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt là 2 ngày; lực lượng vũ trang 1,5 ngày; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 1,5 ngày. Phấn đấu trong quý II/2021, tất cả cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII. Với các tầng lớp Nhân dân, các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức Đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh tuyên truyền qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư…

Thái An