Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư với tỷ lệ vốn đầu tư phát triển được bố trí từ ngân sách Trung ương, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn là vùng “lõi nghèo” của cả nước.

Hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho vùng “lõi nghèo” của cả nước
Hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho vùng “lõi nghèo” của cả nước

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và BCĐ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể để có thể tổ chức thực hiện thành công chương trình ngay từ quý IV/2021, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.

 

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thời gian từ này đến cuối năm 2021, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng điều phối ở Trung ương, bộ máy giúp việc ở các tỉnh, thành phố, cơ chế huy động nguồn lực bổ sung (vốn ODA, vốn xã hội hoá).

Báo cáo với BCĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban đang phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình theo quy định.

Nội dung chủ yếu của chương trình gồm 10 dự án thành phần, như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư tạo sinh kế bền vững; truyền thông, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Tâm Anh