Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá; cũng như nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu, đường hướng đúng đắn của những nhiệm kỳ trước.

Phát sóng trực tiếp, trực tuyến trên truyền hình

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV vào cuộc sống, Tỉnh uỷ Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hậu Giang dành cho cán bộ chủ chốt, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và hơn 16.000 đảng viên theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình.

Hậu Giang đưa Nghị quyết Đại hội thấm nhanh vào cuộc sống
Tỉnh uỷ Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, đây là lần đầu tiên Hậu Giang tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trên sóng truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Ông nhấn mạnh: “ Trong lần đổi mới hình thức tuyên truyền này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn tất cả đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận Nghị quyết để cùng nhau hành động”.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị cán bộ đảng viên phải nhận thức đúng, đầy đủ và tìm ra giải pháp để đưa Nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống. Tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết có hiệu quả, khắc phục tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng lại chậm đi vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua mục tiêu tổng quát 5 năm là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát triền bền vững, hài hoà giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững. Khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Phấn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến đánh giá cao phương pháp triển khai nghị quyết Đại hội đảng Bộ tỉnh bằng hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến.

“Toàn tỉnh có 336 điểm cầu, trong đó có những điểm cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến với hơn 16.000 cán bộ đảng viên tham dự hội nghị.

Với việc báo cáo viên triển khai học tập quán triệt là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai những nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết, có kết hợp với hình ảnh động do Đài truyền hình thực hiện, có slide hình ảnh minh hoạ thêm sinh động, giúp cho các đồng chí đảng viên dễ tiếp thu, tập trung hơn.

Hậu Giang đưa Nghị quyết Đại hội thấm nhanh vào cuộc sống
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến

Qua đó thay đổi về tư duy, nhận thức, tư tưởng, củng cố niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cũng như tin tưởng vào nghị quyết của tỉnh sẽ đi vào cuộc sống”, ông Trần Văn Huyến đề nghị các cấp uỷ, chính quyền các cấp, lãnh đạo tổ chức có hiệu quả Nghị quyết. Coi đây là mấu chốt đưa Nghi quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỷ 2020-2025 vào cuộc sống.

“Tôi đề nghị sau Hội nghị này mỗi chúng ta, cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh tuỳ theo vị trí công tác của mình mà phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Cụ thể, tổ chức học tập sâu rộng trong toàn đảng bộ và tầng lớp nhân dân, quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 -2025”, ông Huyến nói và yêu cầu, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết; các cấp uỷ đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động.

Bên cạnh đó, tích cực vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện nội dung Nghị quyết đưa Hậu Giang phát triển toàn diện và bền vững. 

T.Chí