Theo đó, cần làm rõ về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) và trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt là công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021).

Bên cạnh đó, tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân; đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán, sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào; là nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

 

Để tạo sức lan tỏa rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối, trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các sở, ngành liên quan, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tổ chức tuyên truyền về sự kiện trên bảo đảm thiết thực, phù hợp với diễn biến dịch Covid-19.

Cùng với đó, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang tin điện tử của đơn vị, địa phương gắn với tuyên truyền tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị…

Phương Liên