Theo kế hoạch, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố cho khoảng 541 sản phẩm đăng ký tham gia của UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện 2 đợt trong quý IV/2021: Đợt 1 từ ngày 10 đến 30/10/2021; Đợt 2 từ ngày ngày 10 đến 30/11/2021.

Trên cơ sở đánh giá lần 1, những sản phẩm đủ minh chứng, đạt tiêu chí theo quy định, Hội đồng OCOP cấp thành phố sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm lần 2 và tổng hợp báo cáo trình UBND thành phố quyết định kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP theo quy định.

Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 2021
Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 2021

Số đơn vị cấp huyện có sản phẩm tham gia nhiều nhất là huyện Hoài Đức với 50 sản phẩm, tiếp đến là quận Hà Đông 42 sản phẩm; các huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Sơn Tây, mỗi đơn vị có 40 sản phẩm. Số đơn vị có sản phẩm đăng ký tham gia ít nhất là 2 quận Hoàng Mai và Long Biên, mỗi đơn vị có 2 sản phẩm.

Đối với các sản phẩm tiềm năng 5 sao, thành phố sẽ báo cáo, trình Bộ NN&PTNT đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia.

 

Có 26 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với tổng số 541 sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành, gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; thủ công mỹ nghệ trang trí; vải, may mặc; dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, tính đến hết năm 2020, toàn thành phố có 1.054 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đánh giá, phân hạng, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu Hà Nội đề ra đến năm 2020 có từ 700 đến 1.000 sản phẩm).

Cụ thể, năm 2019, Hà Nội có 301 sản phẩm OCOP. và sang năm 2020, tiếp tục có 753 sản phẩm OCOP. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đa dạng về chủng loại, mang nét đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định.

Đặc biệt, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn cũng như được hưởng lợi từ sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện thành công Chương trình Xây dựng nông thôn mới của Thủ đô Hà Nội.

Bài ảnh Bảo Anh