Khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển, vừa tạo cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Hội thảo là dịp để trao đổi và làm rõ các nội dung: Khẳng định vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số, từ đó, xác định các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII; làm rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình chuyển đổi số; qua đó, làm rõ những mục tiêu mà chuyển đổi số hướng tới, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Hà Giang quyết tâm thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện để tạo nền tảng phát triển KT - XH
UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo trực tuyến với Tập đoàn FPT, tỉnh Quảng Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh với chủ đề: “Chuyển đổi số - nền tảng phát triển Kinh tế – Xã hội".

Phân tích, chia sẻ những nội dung cơ bản, kinh nghiệm xây dựng mô hình chính quyền điện tử, triển khai chính quyền số cấp tỉnh, giúp Hà Giang lựa chọn, tìm kiếm đối tác phù hợp để quyết liệt chuyển đổi số; đồng thời xác định những kỹ năng mới và tư duy mới cho lãnh đạo các cấp để có thể thành công trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, thảo luận về những chiến lược, lộ trình nhằm xác định và ưu tiên những nhiệm vụ triển khai trước, đồng thời khoanh vùng, tháo gỡ những nút thắt trong chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Giới thiệu giải pháp chuyển đổi số để hỗ trợ giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩn nông nghiệp, du lịch đặc trưng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo giá trị mới, tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế của tỉnh. Hà Giang sẽ quyết tâm thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện để tạo nền tảng phát triển KT - XH.

Báo cáo kết quả chuyển đổi số của tỉnh Hà Giang cho hay, hiện mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của tỉnh (ICT Index) ở mức khá so với các tỉnh/thành phố trên toàn quốc; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (đạt 80.53% dịch vụ công trực tuyến/tổng dịch vụ công trực tuyến); 100% cơ quan hành chính có trang/cổng thông tin điện tử; 100% văn bản được trao đổi điện tử giữa các cơ quan, 60% văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số; 100% UBND cấp huyện, cấp xã có điểm cầu hội nghị trực tuyến; 100% các xã, phường, thị trấn đã có cáp quang đến trung tâm; tỷ lệ xã, phường thị trấn có mạng Internet băng thông rộng đạt 98%, riêng khu vực trung tâm xã, khu vực tập trung đông dân cư đạt 100%; tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt 98,6%; người dân đã chủ động tham gia vào các loại hình dịch vụ của xã hội số, đang chuyển biến và dần hình thành văn hóa số trên môi trường số…giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, công khai minh bạch, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, tăng mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, nền kinh tế số bước đầu hình thành trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao tính minh bạch, nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Khẳng định Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành với các địa phương, cơ quan, tổ chức trên hành trình chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng gợi ý, Hà Giang tập trung giải quyết một số vấn đề trong chuyển đổi số như chọn điểm đột phá, đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến lên mức độ 4; chuyển đổi kinh tế số nên đi theo hướng thương mại, dịch vụ, bởi chuyển đổi số du lịch sẽ mang lại trải nghiệm mới cho Hà Giang; xã hội số cần theo hướng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trên điện thoại di động, dạy học trên nền tảng trực tuyến... 

Kết luận Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho rằng, những nội dung hội thảo chuyển đổi số là cần thiết và khi triển khai sẽ tác động tích cực đến KT-XH của tỉnh. Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo triển khai ngay những nội dung ký kết hợp tác với FPT, trước mắt là đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thương mại điện tử để giới thiệu các sản phẩm đặc hữu của Hà Giang, tìm giải pháp quảng bá văn hóa, lễ hội của tỉnh qua mạng xã hội, thu hút khách du lịch. 

Cũng tại Hội thảo, Hà Giang đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh Hà Giang do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình là chuyên gia cố vấn cho BCĐ.

UBND tỉnh cũng ký kết với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức ký số trực tuyến, vừa đáp ứng được yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, vừa thực hiện đúng tinh thần “4 không” của chuyển đổi số, vừa thể hiện tinh thần quyết tâm trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Hà Giang. 

Bắc Quang