Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo Nghị định 52, đối tượng được gia hạn được mở rộng hơn so với Nghị định 41/2020/NĐ-CP; thủ tục gia hạn cũng rất đơn giản. Theo tính toán của Bộ Tài chính (đơn vị dự thảo và trình Chính phủ ban hành nghị định này), tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 115 nghìn tỷ đồng.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, theo quy định của Nghị định 52, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc gửi giấy đề nghị gia hạn chỉ phải thực hiện một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn, cơ quan thuế quản lý khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt khó
Hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp vượt khó

Một quy định khác mà tổ chức, cá nhân cần lưu ý, đó là để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Cũng theo quy định của Nghị định 52, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, theo quy định tại nghị định này.

Hỗ trợ kịp thời

 

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm ngày 28/7, Cục Thuế đã tiếp nhận và chấp nhận hơn 21.000 giấy đề nghị gia hạn của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, với số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là hơn 6.370 tỷ đồng, số tiền thuê đất được gia hạn là gần 900 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn, sụt giảm doanh số hoặc phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc Chính phủ kịp thời ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng và cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong đánh giá, đây là chính sách cần thiết, cho thấy Chính phủ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp. Với chính sách này, các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, mà không phải đi vay và trả lãi vay.

Còn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Thuận Phúc (doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, Nhật Bản) Vương Thị Thu Luyến nhìn nhận, nguồn tiền thuế doanh nghiệp được gia hạn nộp trở thành nguồn vốn tạm thời giúp doanh nghiệp quay vòng, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Văn Dân-Giám đốc Công ty TNHH Nuôi và Xuất khẩu ong mật Gia Lai (huyện Ia Grai) cho biết: “Chúng tôi là doanh nghiệp quy mô nhỏ, chuyên sản xuất, thu mua và cung cấp hàng mật ong thô cho các đối tác xuất khẩu. Trong 2 năm qua, thị trường xuất khẩu mật ong gặp khó khăn, gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc Chính phủ tiếp tục có chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất năm nay là rất nhân văn, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp”.

Năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Cơ quan thuế đã gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 87.300 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, các chính sách tài khóa như việc giãn, hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, tiền thuê đất trong năm 2020 có hiệu ứng thực tiễn và được các doanh nghiệp đánh giá cao.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Bài và ảnh: Thu Thủy