Giải thưởng Sáng tạo TPHCM là Giải thưởng tiêu biểu của các Giải thưởng do UBND TPHCM xét tặng 2 năm 1 lần trên 7 nhóm lĩnh vực nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố.

Đồng thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Gần 40 hồ sơ lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo gửi về Giải thưởng Sáng tạo TPHCM

Một góc TPHCM nhìn từ trên cao 

Theo thông tin từ website Ban Thi đua khen thưởng TPHCM, đến 21/5, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 148 hồ sơ đăng ký tham gia 07 lĩnh vực của Giải thưởng sáng tạo và tiếp tục tiếp nhận đến hết ngày 30/5/2021.

 

Trong đó: Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế): 02; Lĩnh vực 2 (quốc phòng, anh ninh): 03; Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước): 27; Lĩnh vực 4 (truyền thông): 04; Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật): 8; Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật): 66; Lĩnh vực 7 (Khởi nghiệp sáng tạo): 38.

Thời gian trao giải: dự kiến ngày 02/7/2021 (ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba. Giải Nhất có mức tiền thưởng 200 triệu đồng; Giải Nhì: 150 triệu đồng; Giải Ba: 80 triệu đồng. Các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng được UBND TP tặng Bằng khen và Biểu trưng Giải thưởng.

Phượng Trần