Khó khăn chưa từng thấy

Theo một khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới, mức độ khó khăn là chưa từng thấy mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải do tác động của dịch Covid-19.

Có tới 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực”. Bên cạnh những lĩnh vực chịu tác động thấy rõ như du lịch, lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp tư nhân trong một số ngành có tỷ lệ chịu tác động tiêu cực cao bởi dịch là may mặc (97%), thông tin truyền thông (96%) và sản xuất thiết bị điện (94%).

Hơn nữa, thị trường nội địa bị thu hẹp và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn là những khó khăn lớn nhất các doanh nghiệp gặp phải. Với khối doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp FDI thách thức lớn nhất đến từ việc tiếp cận thị trường, dẫn tới dòng tiền của doanh nghiệp sụt giảm, gián đoạn chuỗi cung ứng…

Nhiều doanh nghiệp tại các địa phương phía Nam đã lên phương án bố trí “3 tại chỗ” để thực hiện mục tiêu kép, nhất là các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu nhưng để bảo đảm an toàn sản xuất trong tình hình hiện nay là điều thách thức đối với nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, một vấn đề lớn là phải bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất không bị gián đoạn trong thời điểm các địa phương đều thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cùng với đó, khi các doanh nghiệp đã về đích “3 tại chỗ” ở giai đoạn đầu nhưng muốn duy trì tốt, cần được tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.

Theo dự báo, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có những tác động nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới, do vậy cần có những chính sách mang tính dài hạn hơn.

Duy trì sản xuất hiệu quả kết hợp chống dịch
Nhiều doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn do dịch 

Do vậy, VCCI đề xuất Chính phủ cần ban hành các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng đầu tư kinh doanh cho giai đoạn mới 2021-2025. Các Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nghiên cứu việc có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa linh hoạt hơn.

Kiến nghị 2 giải pháp

 

VCCI vừa có đề xuất chính sách, giải pháp phục vụ xây dựng Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tình hình hiện tại. Theo đó, 2 nhóm giải pháp mà VCCI đề xuất bao gồm giải pháp có thể ban hành, thực hiện ngay và giải pháp dài hạn.

Về giải pháp thực hiện ngay lúc này, VCCI đề xuất cần hoàn thiện quy định pháp luật về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo sản xuất liên tục. Do tình hình mới của dịch Covid-19, Việt Nam cần chuyển mạnh sang giai đoạn mới vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất liên tục an toàn.

Việc hệ thống hoá và quy định chi tiết các biện pháp áp dụng như trên cũng giúp cộng đồng doanh nghiệp có thể chủ động lên phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, từ đó giảm thiểu rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất.

Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch Covid-19 cũng như sụt giảm dòng tiền, thị trường bị thu hẹp. Đồng thời cũng đang đứng trước áp lực của việc gia tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh do việc áp dụng một số quy định mới. Do đó, rà soát và giãn thời gian áp dụng một số quy định gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Các bộ, ngành và chính quyền các địa phương cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ đã ban hành. Trong đó, cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết và đẩy đủ về các thủ tục, quy trình thực hiện theo hướng đơn giản, dễ thực hiện đối với các doanh nghiệp.

Với những giải pháp căn cơ, VCCI cho rằng, việc ưu tiên thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 là hai mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 nhằm tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế và doanh nghiệp tăng trưởng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua được các tác động tiêu cực của dịch Covid-19, VCCI đề xuất ban soạn thảo xây dựng các chính sách tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trụ lại được và có khả năng vượt lên sau dịch Covid-19, đặc biệt về đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh mới.

Việc này sẽ giúp doanh nghiệp và nền kinh tế sớm vươn lên phục hồi tăng trưởng và đi vào giai đoạn phát triển mới cao hơn. Điều này cũng giúp các doanh nghiệp tìm cơ hội mới trong bối cảnh mới.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Bài và ảnh: Thu Thủy