Thanh tra Chính phủ Việt Nam sắp tổ chức Cuộc họp trực tuyến Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN - PAC) lần thứ 17, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thành viên và vị thế của ASEAN - PAC trong khu vực Đông Nam Á và trên trường quốc tế. Qua đó, tăng cường vai trò, vị trí của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong hợp tác khu vực về phòng, chống tham nhũng, góp phần triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Dự kiến Cuộc họp trực tuyến Ban Thư ký ASEAN - PAC lần thứ 17 sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/9/2021 và Hội thảo tập huấn trực tuyến bên lề sẽ diễn ra vào buổi chiều 22/9/2021. 

Dự kiến Cuộc họp trực tuyến Ban Thư ký ASEAN-PAC lần thứ 17 sẽ diễn ra vào 22/9
Ảnh minh họa
 

Ngoài Thanh tra Chính phủ Việt Nam, 09 cơ quan thành viên ASEAN - PAC là: Cơ quan Chống tham nhũng Brunei Darussalam, Cơ quan Chống tham nhũng Campucia, Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia, Thanh tra Chính phủ Lào, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Malaysia, Ủy ban Chống tham nhũng Myanma, Cơ quan Thanh tra Philippine, Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng Singapore, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan.

Nội dung các phiên thảo luận chuyên sâu về các vấn đề: Khuôn khổ pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát tài sản và thu nhập; Phân tích so sánh các hệ thống kiểm soát tài sản và thu nhập trên thế giới; Thực tiễn tốt về những vấn đề cụ thể trong kiểm soát tài sản và thu nhập; Xử lý tài sản, thu nhập không giải trình được nguồn gốc hợp pháp.

Thái An