Là địa phương đầu tiên của tỉnh, thứ 4 của cả nước về đích xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và hiện đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Để đạt được mục tiêu đó, thị xã đã chuyển dần từ nâng cao số lượng các tiêu chí sang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí.

Nhằm hoàn thành mục tiêu đưa TX Đông Triều trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; trong quá trình xây dựng NTM, các tiêu chí, chỉ tiêu luôn được gắn với phát triển đô thị, đặc biệt là tiêu chí hạ tầng và tiêu chí môi trường.

Vì thế, thị xã đã tích cực huy động nhân dân tham gia trồng cây bóng mát, cây xanh, cây có hoa trên các tuyến đường mẫu, nhà văn hóa; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình và trong khu dân cư; thực hiện tốt xây dựng vườn mẫu gắn với hộ gia đình mẫu...

Thị xã cũng vừa được UBND tỉnh công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao. 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đó là: Tân Việt, Bình Khê, An Sinh và Yên Đức. 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đó là: Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Đông Triều: Nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM
Đông Triều: Nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM
 

Tính đến thời điểm này, thị xã đã có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (năm 2019 có xã Việt Dân là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trước đó có xã Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Bình Khê, Yên Đức đã đạt chuẩn).

Để đạt được những thành tựu đó, thị xã đã thống nhất trong cách làm, đó là làm "từ nhà ra ngõ", làm từ "dưới lên trên", bắt đầu từ xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu và thôn mẫu rồi xây dựng đến xã NTM kiểu mẫu.

Năm 2020, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng 16 thôn đạt chuẩn NTM gắn với 80 hộ gia đình mẫu, vườn mẫu. Theo Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM, trung bình các thôn đạt 31/36 chỉ tiêu đạt 86,1%; có 13 thôn của các xã là Bình Khê, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Hồng Thái Đông đã đạt 32/36 chỉ tiêu đạt 88,9%; 3 thôn của xã Hồng Thái Tây đạt 31/36 chỉ tiêu đạt 86,1%.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng 80 hộ gia đình mẫu gắn với vườn đạt chuẩn NTM. Một số chỉ tiêu, chủ hộ đã triển khai thực hiện tốt như: Ký cam kết vệ sinh ATTP với UBND xã theo quy định của Nhà nước; có hàng rào kiên cố được xây dựng bao quanh vườn; chuồng trại chăn nuôi đã được xây dựng bể khí biogas, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; có hệ thống mương tiêu thoát nước, không gây ngập úng; thu nhập từ vườn của các chủ hộ ổn định, bền vững.

Cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, diện mạo vùng nông thôn Đông Triều đang ngày càng khởi sắc, góp phần giúp đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Nguyệt Ánh