Mới đây, ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã có chuyến khảo sát tình hình xây dựng NTM tại xã Hòa Tân, Tân Bình và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành).

Hiện xã Hòa Tân đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tiêu chí số 2 về giao thông chưa đạt; xã Tân Bình đạt 19/19 tiêu chí, xã Tân Nhuận Đông đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về giao thông và tiêu chí thu nhập...

Đồng Tháp: Khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có thêm 01 huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua đó, Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Đoàn cũng đã nhắc nhở các địa phương cần tập trung thực hiện các vấn đề về giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường ở các làng nghề, khu vực sản xuất và cảnh quan, môi trường khu vực nông thôn. Các địa phương cần sớm thực hiện các hồ sơ thủ tục và triển khai nhanh các giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt.

 

Được biết, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có thêm 01 huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Riêng đối với xã Tân Nhuận Đông do là xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao nên cần tập trung tạo các điểm nhấn trong các tiêu chí đã thực hiện, làm tiền đề để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Thu Hằng
Ảnh: Kim Chi