Tại “Diễn đàn năng suất, chất lượng ngành công thương năm 2020”, chiều 21/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao kết quả triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp trong giai đoạn qua. Đồng thời, đề nghị các đại biểu của diễn đàn cùng trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm, sáng kiến để tiếp tục triển khai thành công chương trình trong giai đoạn tới, thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng phát triển trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực cũng như toàn ngành công thương.

Đổi mới về công nghệ, tạo sức bật cạnh tranh cho doanh nghiệp
Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, nếu nhìn từ phía doanh nghiệp sản xuất có thể thấy nỗ lực cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp và những kết quả rất rõ ràng gắn với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Điều này thể hiện phong trào năng suất đang dần phát triển và lan tỏa.

 

Tuy nhiên, nhìn từ yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực của các nhà sản xuất đầu chuỗi, thị trường nhập khẩu lại chỉ rõ những thách thức và đòi hỏi ngày càng lớn hơn và buộc mỗi doanh nghiệp cần một chiến lược tiếp cận chủ động, toàn diện hơn trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào trong nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đang phải đương đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý hiện đại.

Vì vậy, để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, mô hình kinh doanh tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

Trung Dũng