Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà internet mang lại, khi tham gia môi trường mạng, trẻ em phải đối mặt với nhiều rủi ro khi tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, nguy cơ nghiện internet/game trực tuyến, mạng xã hội, xâm hại tình dục...

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2197/KH-UBND về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm tạo hàng rào bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Điện Biên tăng cường bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng
Ảnh minh họa. 

Mục tiêu hướng đến của kế hoạch là bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, cá nhân của trẻ em khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Ngăn chặn, xử lý các trường hợp lợi dụng môi trường mạng thực hiện hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó nhằm truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em sử dụng mạng.

 

Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Hình thành và phổ cập Hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi tường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện phân loại nội dung phù hợp với các độ tuổi của trẻ em; triển khai các giải pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em quản lý việc sử dụng ứng dụng, dịch vụ của trẻ em trên môi trường mạng.

Kế hoạch đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý; Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng; Triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ; Nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Minh Phúc