Cụ thể, 80% đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc theo quy định.

Đối với tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, tỷ lệ diện tích cây trồng cạn chủ lực của địa phương được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với những nơi đã có công trình thủy lợi) từ 35% trở lên.

Đồng thời có phương án kiểm kê, kiểm soát nguồn nước xả thải vào công trình thủy lợi. 100% số công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng được bảo trì, trong đó ít nhất 50% được nâng cấp.

Đề xuất xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải có sản phẩm OCOP
Đề xuất xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Đối với dịch vụ thương mại, xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có chợ được nâng cấp hoặc xây mới đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; có điểm dịch vụ hỗ trợ thương mại cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn.

 

Về tổ chức sản xuất, phải có sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương, có mô hình ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, mô hình sản xuất an toàn thực phẩm. Dự thảo cũng quy định đối với xã NTM nâng cao, phải có tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 95% trở lên.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM cũng đang thảo luận và đề xuất các nội dung của dự thảo bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, có một số tiêu chí được bổ sung nâng cao hơn so với bộ tiêu chí hiện hành.

Cụ thể, huyện NTM phải có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được thu gom, xử lý bằng các biện pháp theo quy định về bảo vệ môi trường tối thiểu 80%. Có ít nhất 1 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp.

Ngoài ra, để đáp ứng được tiêu chí về môi trường và cảnh quan, thì huyện phải  không để xảy ra vụ việc săn bắt, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn huyện trong 3 năm liên tiếp liền kề.

Ngọc Trang
Ảnh: Duy Khánh