Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội cho hay, tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đáp ứng được nguyện vọng của người nghèo cả nước, góp phần giúp thoát nghèo bền vững và chống tái nghèo.

Bên cạnh đó, tín dụng chính sách cũng được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận là một trong những trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, chương trình này chỉ được thực hiện giải ngân đến hết 31/12/2020. Ngoài ra, thời hạn cho vay tối đa 5 năm chưa phù hợp với chu kỳ sinh trưởng, phát triển của một số cây trồng vật nuôi, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ của hộ vay khi đến hạn.

Đặc biêt, thời hạn cho vay hộ mới thoát nghèo cũng không “đồng bộ” với thời hạn cho vay của một số chương trình tín dụng chính sách khác.

Đề xuất tăng thời hạn cho vay đối với hộ mới thoát nghèo
Tín dụng chính sách đã giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình, tiếp nhận ý kiến của các Đoàn công tác, kiến nghị của hộ vay, cử tri và chính quyền các địa phương, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

 

Ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Theo Quyết định trên, thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Về quy định này, dự thảo đề xuất sửa đổi như sau: "Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 10 năm.”

Như vậy, thời hạn cho vay được đề xuất tăng lên gấp đôi, từ 5 năm lên tới 10 năm.

Ông Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc sửa đổi Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg mang tính nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với hộ mới thoát nghèo, phù hợp với nguyện vọng cử tri cả nước. Đặc biệt, phần tích cực trong thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Lê Hương