Văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu vấn đề về cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung là một nội dung rất mới và là điểm nhấn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề xuất phải có cơ chế để cán bộ “6 dám” là những điểm rất mới
Ảnh minh họa

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định, đề xuất phải có cơ chế để cán bộ “6 dám” là những điểm rất mới. Cơ chế chính sách của ta thường lạc hậu hơn so với sự phát triển của thực tiễn, có những vấn đề thực tiễn đã xuất hiện rồi nhưng cơ chế chính sách vẫn chưa tương xứng. Cán bộ, nhất là cán bộ đứng đầu, muốn làm để giải quyết những yêu cầu mới thì lại vướng cơ chế chính sách. Cho nên, một cách chắc chắn nhất là không làm, thì sẽ không mắc khuyết điểm.

“Do đó lần này phải nhận ra được hạn chế đó, khắc phục nó để cán bộ dám làm, dám nghĩ, dám đổi mới sáng tạo”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

 

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đưa vấn đề có cơ chế để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chung về sự phát triển của địa phương và đất nước, sẽ làm cho những cán bộ thực sự vì Đảng, vì dân, tự tin và vững tâm khi giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra một cách hiệu quả, nhanh chóng nhất.

“Với chủ trương này của Trung ương Đảng, lãnh đạo các địa phương sẽ tự tin hơn, vững tâm hơn khi dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển của địa phương cũng như của đất nước”, ông Đỗ Đức Duy nói.

Hồ Nhi