Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021.

Theo đó, để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, việc nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp.

Nội dung dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp. Trong đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.

Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ;

Ngoài ra, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng, ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021, ông Hưng cho biết thêm.

Đề xuất giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Đề xuất giảm thuế phải nộp đối với hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực 

Việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước; Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế; Đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện.

 

Hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm 2020, dịch  bùng phát, lây lan trên diện rộng và ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế toàn cầu. Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm phí, lệ phí; trong đó có Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Theo thống kê của ngành thuế, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, tổng số tiền thuế và thu ngân sách ngành thuế đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành ước thực hiện cả năm 2020 đạt khoảng 123.700 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 36.400 tỷ đồng.

Tiếp tục hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp vượt khó, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, các giải pháp tài khóa, thuế, phí được tích cực nghiên cứu, rà soát để trình cấp có thẩm quyền quyết định nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí, vượt qua những khó khăn do đại dịch  gây ra.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện các giải pháp đã ban hành, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo. Bộ Tài chính cũng đang  tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành để đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của ngành, đặc biệt là các lĩnh vực thuế, hải quan, chú trọng hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Bài và ảnh: Bảo Anh