Là một trong những tỉnh khó khăn của nước ta, đường giao thông xuống cấp, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, trình độ dân trí chưa cao, chế độ canh tác và sản xuất nông nghiệp còn hạn chế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ở tỉnh Lào Cai chưa cao... do vậy, tỷ lệ hộ nghèo  nơi đây vẫn còn cao.

Thế nhưng những năm gần đây, nhờ thực hiện Đề án 09 của Tỉnh ủy về “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”,  ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và dân sinh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm đang kể từ 34,3% năm 2015 đến nay còn 9,19%, tức là trung bình mỗi năm giảm khoảng 5,02% số hộ nghèo, vượt 25,5% so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra.

Chị Vi Thị Thứ, Trưởng thôn Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn cho biết: “Khi chưa được Nhà nước đầu tư mương máng, thì nước không đủ cung cấp cho cánh đồng, mương đất thì vẫn rò rỉ, còn ruộng chỗ cao, chỗ thấp nên nước cũng không đến được, ảnh hưởng đến hiệu quả của cây lúa. Bây giờ chúng tôi được đầu tư hạ tầng nên nước đến ruộng, bà con rất vui mừng phấn khởi, yên tâm sản xuất”.

Đầu tư phát triển giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa cũng là lĩnh vực được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

 

Anh Giàng Seo Châu, Bí thư Đảng ủy xã Quan Hổ Thẩn, huyện Si Ma Cai cho biết: “Trước đây chưa có đường bê tông thì đường đi vào các thôn rất lầy lội, đặc biệt là ở trên núi cao, đồi núi dốc, không có đường bê tông thì ô tô, xe máy không thể đi đến được. Việc đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân phát triển kinh tế, nhất là việc vận chuyển các loại hàng hóa để đi bán, rồi cung ứng vật tư vào thôn, bản rất dễ ràng”. 

Đầu tư hạ tầng ở Lào Cai góp phần giảm nghèo bền vững
Đầu tư hạ tầng ở Lào Cai góp phần giảm nghèo bền vững

Như vậy, sau hơn 4 năm triển khai Đề án số 09 về “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy, với sự chủ động và linh hoạt trong việc khai thác và lồng ghép các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và nguồn huy động từ cộng đồng, Lào Cai đã tạo ra nguồn lực đáng kể đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn vùng cao, giúp đồng bào với bớt những khó khăn trong nỗ lực giảm nghèo.

Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai khẳng định, những năm qua tỉnh lào Cai đã huy động các nguồn lực của Chính phủ, của địa phương, của các cơ quan doanh nghiệp và đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa từ trong dân đê thực hiện đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Nhờ đó, người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lê Hương