Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bình Dương luôn xem công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh đã và đang chú trọng nhiều hơn đến hoạt động ở tất cả các cấp, các ngành.

Dấu ấn CCHC ở Bình Dương: Chuyển quan điểm từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ
Người dân ngày càng hài lòng về thái độ phục vụ của CBCC cấp xã. Trong ảnh: CBCC xã An Điền, TX.Bến Cát giải quyết TTHC cho người dân

CCHC: Hướng đến sự hài lòng của nhân dân

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2015 có tư cách pháp nhân và sử dụng con dấu, tài khoản riêng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn tăng và ổn định ở mức xấp xỉ 97% cho thấy các sở đã có sự quyết liệt trong giải quyết TTHC cũng như ứng dụng mạnh mẽ CNTT đã giúp cho việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Cũng trong khoảng năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai đến các cơ quan, địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình triển khai mô hình, các sở, ban ngành và chính quyền các cấp đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số nội dung vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan, địa phương. 

Từ mô hình này, các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã sáng tạo các mô hình nhỏ gắn với triển khai để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính (TTHC), nhất là công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC. 

Thông qua việc triển khai mô hình, phường Lái Thiêu đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về sự hài lòng trong giải quyết TTHC, tổ chức công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, số điện thoại của cán bộ lãnh đạo; đồng thời xây dựng được những chuẩn mực trong văn hóa ứng xử cho cán bộ “một cửa”. 

UBND thị xã Bến Cát triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động” cho người dân, nhất là người lao động đang có nhu cầu đăng ký khai sinh và kết hôn nhưng lại không có thời gian đến UBND cấp xã để đăng ký. UBND phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một đã xây dựng thành công mô hình “Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà”; mô hình “Thứ sáu - Ngày không hẹn” áp dụng đối với 4 TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch và đất đai; mô hình “Hướng dẫn viên cải cách hành chính (CCHC)” hướng dẫn TTHC cho người dân đến bộ phận “một cửa” của phường làm TTHC.

 

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành bộ TTHC của 11 sở, ban, ngành với tổng sốTTHC cấp tỉnh hiện nay làn1.617 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở và 100% TTHC do các sở giải quyết đều được thực hiện tại TTHCC. Từ việc niêm yết công khai TTHC đạt hiệu quả tốt đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi “trong con đường” tìm đến cơ quan Nhà nước làm TTHC. Công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp từ cấp tỉnh về cơ sở đạt kết quả tốt.

Những cải cách này đã từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cộng đồng doanh nghiệp theo hướng gần gũi.

Theo đánh giá của ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, từ khi triển khai mô hình, các cấp chính quyền, nhất là tại 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi về nhận thức, chuyển quan điểm từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Từ đó đã tận tình phục vụ người dân, doanh nghiệp đến làm TTHC. Các cơ quan, địa phương đã tăng cường công tác đối thoại với người dân, công nhân lao động, tiểu thương, doanh nghiệp, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn, vì nhân dân phục vụ. 

CCHC thực chất đã giúp Bình Dương luôn là điểm đến hấp dẫn

Theo số liệu thống kê cho thấy đến nay, đối với cơ quan cấp tỉnh, việc niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tại các bảng thông tin bằng hình thức in quyển đặt tại các kệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công. Trước các quầy làm việc của công chức, viên chức một cửa; niêm yết trên 14 bảng thông tin tại TTHCC và cập nhật công khai TTHC trên trang dichvucong.binhduong.gov. vn.

Những thành quả trong xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện mà Bình Dương đạt được hôm nay là một quá trình của sự tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là nhờ cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện quyết tâm chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, làm lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. 

Bên cạnh đó là sự tham gia giám sát, phản biện của MTTQ các cấp… Công tác tuyên truyền CCHC nói chung luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Hàng năm, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm, phát thanh, truyền hình, sân khấu hóa các nội dung trọng tâm của công tác CCHC, trong đó mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa Bình Dương trở thành một điểm đến hấp dẫn cho tất cả các nhà đầu tư. Trong đó, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu trong xây dựng chính quyền thân thiện, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử Bình Dương trong tương lai.

Ông Lý Văn Đẹp đúc kết, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai mô hình là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương đã không ngừng nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ CBCC. Sự tham gia, tương tác của người dân đối với chính quyền các cấp, để chính quyền thấy được những mong muốn của người dân, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bạch Dương