Triển khai Kết luận số 67-KL/TW ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND tỉnh đã báo cáo, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên.

Để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ sau đây:

Đắk Lắk: Khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh
Ảnh minh họa.


1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 35 của Chính phủ và các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV.

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; các cán bộ quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp...

 

3. Tập trung chỉ đạo để Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất; tránh phát sinh thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công trên toàn tỉnh.

4. Chủ động nắm bắt, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội... Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện dự án.

5. Triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện TTHC, công bố công khai việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp biết và giám sát.

Hằng Nga