“Khát vọng thịnh vượng”

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết thể hiện sâu sắc trong tư tưởng chỉ đạo và phương thức triển khai thực hiện, thể hiện ý chí, khát vọng thịnh vượng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để thực hiện cho được “khát vọng thịnh vượng”, bằng trí tuệ tập thể, trên cơ sở khoa học và thực tiễn, đại hội đã thông qua nghị quyết thể hiện sâu sắc trong tư tưởng chỉ đạo và phương thức triển khai thực hiện, thể hiện ý chí, khát vọng thịnh vượng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghị quyết một kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế, để tạo ra không gian mới, sức sống mới cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm thực hiện khát vọng thịnh vượng
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm thực hiện khát vọng thịnh vượng

Nghị quyết cũng đề ra nhiều chỉ tiêu đòi hỏi cần có sự vào cuộc với quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nổi bật trong đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11%, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đến hết năm 2025, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung tăng thêm 32.000ha.

Tập trung phát triển công nghiệp với tốc độ cao, trọng tâm là công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới quy mô lớn; xây dựng một số ngành công nghiệp có lợi thế như: Lọc hóa dầu, xi măng… đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước

Xúc tiến thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo làm trung tâm giao thương hàng hóa với nước bạn Lào. Chú trọng thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch. Khai thác hiệu quả lợi thế của cụm cảng nước sâu Nghi Sơn để phát triển mạnh dịch vụ cảng biển, vận tải biển.

 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực; khuyến khích ứng dụng các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ như vậy, cho thấy Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần này rất khát khao chinh phục những việc làm mới, việc làm khó, nhưng cũng có sự tính toán kỹ, chuẩn bị tốt các điều kiện.

Tầm nhìn xa

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. 

Bởi vậy, Nghị quyết không chỉ giới hạn trong một nhiệm kỳ, mà còn tính tới nhiều năm sau, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Đây là mốc thời gian hết sức có ý nghĩa khi kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng.

Những trung tâm và hành lang kinh tế này cùng với những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được quyết nghị tại Đại hội, sẽ tạo cơ sở để Thanh Hóa xây dựng liên kết vùng, có sự kết nối, hỗ trợ cho nhau, tạo đà, thế và lực tương hỗ cho các ngành, địa phương và liên ngành, liên vùng bứt phá, đưa tỉnh phát triển nhanh và mạnh trong một chỉnh thể thống nhất trên cơ sở phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, lịch sử, con người xứ Thanh.

Có thể nói rằng, đường lớn đã mở, thời cơ và vận hội đã định hình khá rõ cho tỉnh Thanh Hóa. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào sự quyết tâm, sự đồng thuận của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; phụ thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Tiến Anh