Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở KH&CN, quản lý vận hành Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp. 

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

Hình ảnh tại Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2020 

Theo đó, nhiệm vụ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung quan trọng như: 

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại địa phương;

- Làm đầu mối thực hiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; 

 

Triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, truyền thông, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố và khu vực, kết nối hệ sinh thái, mạng lưới khởi nghiệp; 

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, liên kết và phát triển thị trường, thử nghiệm và phát triển sản phẩm mẫu, cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cá nhân khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn mạo hiểm, vốn thiên thần và các nguồn vốn khác; 

Tổ chức và tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các sự kiện, hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp, trình diễn và chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm về khởi nghiệp; 

Hợp tác, liên doanh liên kết với các nhà khoa học, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, khu làm việc chung trong và ngoài nước để triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... 

Phượng Trần