Nhằm nâng cao kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê cho các công chức làm công tác nghiệp vụ chuyên môn; Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 03/12/2020 Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã cử 02 công chức tham gia học tập Lớp bồi dưỡng Phân tích thống kê kinh tế - xã hội tại trường Cao đẳng Thống kê II, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trước đó, trong 2 ngày 29 - 30/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức trực tiếp và trực tuyến Lớp bồi dưỡng Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê.

Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, Ban lãnh đạo Cục đã triệu tập 34 công chức là lãnh đạo Cục, Phòng, Chi cục và các công chức Thống kê viên của đơn vị cùng tham dự học tập trực tuyến. Với tinh thần học hỏi, mong muốn trao dồi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành, các học viên tham gia lớp học đã tới dự đông đủ và nghiêm túc.

 
Cục Thống kê Ninh Thuận tăng cường bồi dưỡng Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê
Cục Thống kê Ninh Thuận tăng cường bồi dưỡng Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê

Trong ngày đầu tiên lớp học được triển khai, các học viên tham gia đã được hướng dẫn các nội dung liên quan đến Kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có các nội dung cụ thể: Sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội và Một số kinh nghiệm biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội.

Tham dự trực tiếp tại lớp học có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội, tham dự trực tuyến có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của 63 Cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II. Tiến sĩ Trần Kim Đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp được mời làm giảng viên của lớp.

Nguyễn Đình