Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chia sẻ, bên cạnh những thành quả to lớn đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới trong hơn 10 năm qua, hiện tại nông thôn Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tiến, việc chuyển đổi số và ứng dựng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới cũng đã được manh nha triển khai tại một số địa phương, nhưng chủ yếu vẫn mang tính tự phát.

Đối với công nghệ số là không có biên giới, không có hàng rào về địa lí hay cách trở về mặt thực tế, tất cả trên một thị trường, thế giới phẳng bình đẳng. Do đó, nếu thúc đẩy được sự phát triển, chúng ta có thể giảm bớt được chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.

Chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025
Chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025.
 

Chuyển đổi số hướng tới một khu vực nông thôn thông minh, trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện nay và xu hướng phát triển thiết yếu. Do đó, nếu chúng ta không có được sự chủ động, thích ứng thì vùng nông thôn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ví dụ như trong xây dựng nông thôn mới chúng ta đã có rất nhiều ứng dụng về công nghệ thông tin, đơn giản như nhiều địa phương lắp đặt hệ thống camera an ninh như tại Cần Thơ, Đồng Tháp… thay cho đội ngũ dân quân tự quản đi tuần, nhờ đó mức độ vi phạm pháp luật giảm đi rất nhiều. Hay hệ thống tưới cảm biến tự động đã được áp dụng rất nhiều. Nhiều địa phương cũng đã thí điểm công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát điều hành nông thôn mới, hay mới đây nhất là chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm.

Tuy nhiên, ứng dụng chuyển đổi số ở một số địa phương còn mang tính tự phát, chủ yếu là từng cá nhân, từng địa phương từng chủ thể đề xuất ra và sử dụng chứ chưa có tiếp cận toàn diện.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Trần Thanh Đường cho rằng chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới thông minh là một nội dung mang tính đột phá trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2. Nếu chúng ta áp dụng được chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chia sẻ, hội thảo này được xem là buổi công bố chương trình công nghệ số trong lĩnh vực nông thôn mới. Ông Trần Thanh Nam mong muốn có một phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới và đặt ra yêu cầu đối với các nhà khoa học, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.