Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng có ý tưởng trình Chính phủ xây dựng đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó, tập trung chủ yếu vào hạ tầng kết nối, băng thông rộng và dữ liệu nông nghiệp, nông thôn.

"Nội hàm của chuyển đổi số là hướng tới một khu vực nông thôn thông minh trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện nay và xu hướng phát triển thiết yếu. “Nếu không có được sự chủ động, thích ứng thì vùng nông thôn sẽ bị bỏ lại phía sau,” ông Tiến nhấn mạnh.

Chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số được coi là giải pháp ưu việt giúp khoảng cách, chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn.
 

Nông thôn Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới trong hơn 10 năm qua. Khoảng cách giữa các vùng nông thôn, giữa nông thôn và thành thị ngày càng khác biệt.

Do vậy, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số được coi là giải pháp ưu việt giúp khoảng cách, chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Trần Thanh Đường nhận định, nếu áp dụng được chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những bất cập như: về đào tạo nguồn nhân lực, lộ trình thực hiện, việc ứng dụng công nghệ và đánh giá tác động cần sớm được thực hiện.

Nguyệt Ánh