Hôm 23/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” và được tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, theo đó, lấy tháng 5 là Tháng Vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án nêu trên, nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Với chủ đề “Chính sách BHXH- điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, mục tiêu Lễ ra quân hướng tới là nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…