Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2011-2020 cho thấy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn tích cực chủ động nghiên cứu, xây dựng “Đề án cơ cấu lại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển thành trường Cảnh sát biển”. Không ngừng nâng cao chất lượng, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục; làm tốt công tác rà soát, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ các cấp, bổ sung tiêu chí ngoại ngữ trong điều động bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về GD-ĐT và đa dạng hóa các hình thức hợp tác nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ.

Cải tiến thiết bị kỹ thuật trên tàu Cảnh sát biển đưa vào huấn luyện sát với thực tế
Cán bộ, giáo viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển dự giờ giảng trang bị chuyên ngành hàng hải. Ảnh minh họa.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu tổng kết, trong giai đoạn 2011-2020, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát biển đào tạo và bồi dưỡng được 316 nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp các chuyên ngành Hàng hải, Máy tàu, Điện tàu, Pháo tàu, Thông tin báo vụ. Mở 3 lớp Bồi dưỡng kiến thức Hàng hải cho 69 đồng chí; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và pháp luật cho 39 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 3.029 đồng chí đối tượng 2, 3, 4 đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định.

 

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong nghiên cứu khoa học, cải tiến, cải hoán trang thiết bị kỹ thuật, tham gia và tổ chức các hội thi, hội thao các cấp; biên soạn, biên dịch nhiều tài liệu, giáo án điện tử, mô hình học cụ phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo.  

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội đào tạo, bồi dưỡng các cấp cho 1.150 đồng chí; đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài các cấp 156 đồng chí; tuyển chọn, tuyển dụng vào Lực lượng Cảnh sát biển được 141 đồng chí.

Hải Văn