Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia Cuộc thi. 

Bộ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình hoặc các hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi để thu hút đông đảo thí sinh tham gia.

Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ khuyến khích các đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Ảnh minh họa

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021). Bên cạnh cuộc thi tháng, Ban tổ chức đồng thời phát động các đợt thi tuần.

Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và website của Cuộc thi.

Được biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có Công văn số 2583/TLĐ gửi các các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam". Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, thời gian cho đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi ý nghĩa này.

Hải Văn