Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT, diễn ra sáng nay 18/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm nhận định nhìn chung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó trên 95% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ TT&TT đã xây dựng, ban hành 122 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, ban hành 122 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 

Thời gian qua, công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ TT&TT được triển khai tích cực, mạnh mẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Từ năm 2012 đến nay, hàng năm Bộ đều tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành với các Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp, luân phiên giữa 3 vùng miền.

Bộ TT&TT đã tiến hành xây dựng mới cũng như thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Tới nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, ban hành 122 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố 167 TCVN bao trùm các lĩnh vực: bưu chính, xuất bản, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, an toàn thông tin. Nhìn chung, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó trên 95% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Hằng Nga