​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, triển khai và áp dụng các giải pháp công nghệ để chống dịch trên địa bàn; đồng thời là đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19.

Bình Dương: Triển khai nhanh và hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19
 Nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19
 

Cùng với đó, triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch trên toàn quốc do Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia phát triển, cụ thể bao gồm 03 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc: Khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR Code; hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; quản lý tiêm chủng Covid-19.

Dữ liệu từ các nền tảng sẽ được Bộ Y tế cung cấp quyền khai thác cho các đơn vị y tế ngành, y tế địa phương và các đơn vị có liên quan sử dụng theo quy định của Bộ Y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Cục Tin học hóa (đơn vị thường trực của Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia) là đơn vị đầu mối phối hợp, hướng dẫn triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19 tại các địa phương, thư điện tử: ntnam@mic.gov.vn; tổng hợp các tài liệu hướng dẫn triển khai các nền tảng tại địa chỉ https://covid19.tech.gov.vn.​​

Cửu Long