Bình Dương đặt quyết tâm nâng dần chất lượng về phát triển

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, trước năm 2021, Bình Dương sẽ trở thành thành phố thông minh với năm vùng thông minh bao gồm một thành phố và bốn thị xã.

Thành phố Thông minh là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế xã hội của Bình Dương đến năm 2021. Bình Dương hướng đến phát triển một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, sản xuất công nghệ cao. Tỉnh quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức. Việc triển khai đề án thành phố thông minh Bình Dương được xác định và phân công cụ thể từng chương trình hành động cần thiết trong các lĩnh vực, trong đó, đáng chú ý nhất chính là lấy con người làm yếu tố trọng tâm để thực hiện đề án Thành phố Thông minh.

Bình Dương: Quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức
Việc xây dựng Thành phố Thông minh với mô hình “ba nhà” nhằm hình thành một cơ chế hợp tác chặt chẽ và năng động giữa các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, người dân để thu hút các dự án thông minh trên toàn cầu. Ảnh minh họa: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương nằm trong khu vực thành phố mới Bình Dương.

Dựa trên nền tảng sẵn có về phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp truyền thống, tỉnh Bình Dương đặt quyết tâm nâng dần chất lượng về phát triển, thu hút đầu tư gắn với sản xuất theo xu hướng khoa học-công nghệ tiên tiến, ít thâm dụng lao động.

Cụ thể, tỉnh mở rộng không gian phát triển từ Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương lên Vùng đổi mới sáng tạo. Đề án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và xây dựng Bình Dương trở thành tỉnh có một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng hơn, tạo nền tảng để xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, từng bước trở thành vùng sản xuất thông minh, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị hàng hóa có chất xám cao và một môi trường sống lành mạnh.

Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương được quy hoạch lấy thành phố Thủ Dầu Một làm trung tâm, qua đó hình thành nên hệ sinh thái giáo dục-đào tạo, trung tâm thương mại, khu đô thị chất lượng cao; phát triển hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin, trung tâm logistics cho thương mại điện tử...

Bên cạnh đó, một nhân tố không thể thiếu được trong Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương là việc hình thành Khu công nghiệp khoa học-công nghệ cao được quy hoạch tại huyện Bàu Bàng để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao tri thức, vừa đóng vai trò tiên phong cho ra đời các phương tiện sản xuất mới, ít thâm dụng lao động vừa phục vụ cho các ngành sản xuất sản phẩm có giá trị tăng cao; vừa tập trung nghiên cứu và phát triển khoa học, xây dựng môi trường sống tốt cho chuyên gia, tăng năng suất lao động, tăng dần tỷ trọng kinh tế số trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tin tưởng, với tiềm năng và thực lực hiện tại của tỉnh Bình Dương, đặc biệt từ những kết quả đạt được rất quan trọng trong thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh thời gian qua, Bình Dương hoàn toàn có thể hướng tới và phấn đấu tiến thêm một bước nữa, đó là xây dựng Vùng Đổi mới Sáng tạo Bình Dương.

 

Thu hút đầu tư thông minh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương đã chủ động đề ra các giải pháp thu hút đầu tư nhằm tạo ra nguồn lực để phát triển kinh tế và xã hội. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cao với việc triển khai Đề án Vùng Đổi mới Sáng tạo Bình Dương và quy hoạch Khu Công nghiệp khoa học-công nghệ cao tại huyện Bàu Bàng với diện tích 1.700ha để thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết để phát triển thành vùng đổi mới sáng tạo là một quá trình dài gian nan và rất khó. Tuy nhiên, xu thế tất yếu, Bình Dương muốn phát triển bền vững phải đổi mới khoa học-công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết: “Trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2021- 2025, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt lưu ý đến phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển KHCN. Đối với Vùng ĐMST có thể so sánh phù hợp với 4 chương trình đột phá của tỉnh nhiệm kỳ tới, cũng như 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hạ tầng giao thông; phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển KHCN; phát triển mang tính chất kết nối vùng để phát triển kinh doanh sản xuất với các đơn vị khác. Song song đó, phát triển kinh tế của Bình Dương phải gắn với phát triển kinh tế của vùng”.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Thao: TPTM Bình Dương và Vùng ĐMST có sự giống nhau đó là cùng hướng đến KHCN để phát triển trong tương lai. Sự khác biệt rõ nhất đây là vấn đề phát triển chuyên sâu về KHCN, đặc biệt Bình Dương tạo ra vùng Bàu Bàng để tập trung phát triển, trong đó tạo ra 5 lớp để tiếp cận và xây dựng khu vực KHCN này. Để hiện thực hóa Đề án Vùng ĐMST, Bình Dương sẽ tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước đến với Vùng ĐMST để làm việc, nghiên cứu, kinh doanh, sản xuất. Tỉnh cũng quy hoạch cơ sở hạ tầng và các vấn đề có liên quan thuận lợi nhất khi các nhà đầu tư đến đầu tư tại Vùng ĐMST này.

Các chính sách, quyết định quản lý có văn hóa đổi mới sáng tạo phải góp phần giải phóng con người, giải phóng sức lao động. Trọng tâm hơn nữa tập trung đầu tư vào chất lượng sống, mảng xanh, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ như kết nối hợp tác quốc tế, mở rộng các quan hệ đối tác để hỗ trợ và thu hút các nguồn đầu tư quốc tế FDI; phát triển các khu vực nông thôn thông qua các chương trình Làng thông minh, nông nghiệp tiên tiến, nghiên cứu phát triển giống cây trồng trên cơ sở nông nghiệp hữu cơ.

Đặc biệt, tỉnh tập trung đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực, ngành công nghiệp; chuyển đổi số nền kinh tế, xã hội và cơ quan quản lý Nhà nước theo các định hướng Bộ chính trị, các cơ quan trung ương đã xác định trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện việc chuyển đổi số, từng bước phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước theo mục tiêu đã được xác định trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sắp tới.

Bạch Dương