Mục đích nhằm phát triển mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng truy cập Internet băng rộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và vùng phủ dịch vụ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, cải tạo hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường chia sẻ, sử dụng chung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% dân số được phủ sóng 4G (%) và 100% người sử dụng dịch vụ di động có điện thoại di động thông minh. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. 100% số thuê bao di động là băng rộng, số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 26%. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ di động có điện thoại di động thông minh đạt 100%; 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cơ quan nhà nước có kết nối băng rộng cố định, bệnh viện có kết nối: 200 Mb/s.

Bình Định đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số
Mục tiêu đến năm 2025, Bình Định sẽ có 100% dân số được phủ sóng 4G (%) và 100% người sử dụng dịch vụ di động có điện thoại di động thông minh.
 

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, các doanh nghiệp viễn thông có liên quan (bao gồm: Viettel Bình Định, VNPT Bình Định, FPT Telecom, Mobifone) cần đẩy nhanh tiến độ triển khai và ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng tại các xã miền núi, xã đảo và xã trung du theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5673 về ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông khu vực miền núi, xã đảo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng băng rộng hiện có đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, tốc độ cao và ổn định. Đồng thời cần ưu tiên phát triển mới cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động, với các loại cột, trụ thân thiện môi trường, ngụy trang, không cồng kềnh trong đô thị.

Tiếp tục triển khai việc cải tạo và sử dụng chung các cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động hiện có và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định triển khai công tác chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh hiệu quả, an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị và nghiệm thu, kiểm tra việc triển khai.

Nhật Minh