Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm nay đạt 29.189 tỷ đồng và đây là mức tăng thấp nhất của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 nhưng so với các tỉnh của khu vực ĐBSCL thì Bạc Liêu vẫn xếp ở thứ hạng khá cao, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành.

Bạc Liêu dốc sức thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế

Trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa có điểm dừng và sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2021, tỉnh Bạc Liêu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, năm 2021, Bạc Liêu sẽ tiếp tục dồn lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả “5 trụ cột” phát triển kinh tế - xã hội và “3 đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng.

Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tăng cường quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó là phát triển thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp thông qua đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và nhân rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và dự án điện khí LNG Bạc Liêu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước và tranh thủ ngành Điện hỗ trợ đầu tư các tuyến điện trên địa bàn.

Tạo điều kiện để phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến xuất khẩu theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh…

Với những nhiệm vụ quan trọng trên, Bạc Liêu hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá mới ngay từ đầu nhiệm kỳ và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 9 - 10% trong năm 2021.

Quang Ninh