Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1804/KH-UBND của UBND tỉnh và các tài liệu tuyên truyền, giải đáp vướng mắc, video nhận biết, hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng, bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Thứ 2, Kịp thời phản ánh các vướng mắc tới Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH hoặc điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, vướng mắc.

Bắc Giang: Khẩn trương xét duyệt hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19
Các địa phương đang khẩn trương xét duyệt hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19. Ảnh minh họa

Thứ 3, tập trung triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh. Cụ thể là:

Đảm bảo việc rà soát, thực hiện hỗ trợ nghiêm túc, đúng đối tượng, thận trọng, chính xác, không trùng lặp; quá trình thực hiện phải phối hợp với Ủy ban MTTQ để giám sát chặt chẽ ngay từ ban đầu.

 

Các trường hợp đã thẩm định chắc chắn thì tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước để chi trả kịp thời cho người hưởng. Các trường hợp bị sót khi rà soát hoặc bổ sung sau khi xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung trong các đợt tiếp theo.

Đẩy nhanh tiến độ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 1 đối với hộ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo xong trước ngày 15/5/2020.

Khẩn trương thực hiện việc xét duyệt hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp; lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng; tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngọc Châu